Copyright ©2013 Thessa Thijs
All Rights reserved
E-Mail: info@thessathijs.nl
Auteursrecht
thessathijs.nl
Het auteursrecht van alle foto's op deze website wordt uitgeoefend door
Thessa Thijs.
Het gebruik van foto's is uitsluitend toegestaan voor particulier gebruik
en onderwijsdoeleinden, onder de voorwaarde dat bij de foto vermeld
wordt "Thessa Thijs".
Het gebruik van foto's voor commerciŽle of bedrijfsmatige doeleinden is
niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Thessa Thijs.

[Exposities][Pers][Huur][Auteursrecht][Contact]